HET RUWEEL | MAASTRICHT | MALBERG | ZALENVERHUUR, EVENEMENTEN EN VERENIGINGEN

History      

Wijkcentrum Het Ruweel is een gebouw van de Gemeente Maastricht welk in 1969 is gebouwd voor het verenigingsleven van de wijk Malberg. Het gebouw werd voor een deel geexploiteerd door de stichting Welzijn.

In 1976 is het totale gebouw overgedragen aan een exploitatie stichting welke gevormd werd door de gebruikers van het gebouw. Uit hun midden werd een dagelijks bestuur gekozen die de dagelijkse gang van zaken moest regelen.

Na een grondige verbouwing in 1983 was wijkcentrum Het Ruweel een van de grootste en modernste wijkcentrums binnen Maastricht. 3 zalen en 3 kleine vergaderruimten alsmede een cafe zorgden ervoor dat het verenigingsleven kon bloeien en groeien.

Dit alles werd voortgezet tot dat de gemeente in 2004 met het plan kwam om een kloppend hart te realiseren binnen de wijk. Hiervoor moesten diverse partners bereid zijn om hun activiteiten te verhuizen naar het centrum van de wijk.

Alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat Wijkcentrum Het Ruweel, Basisschool Manjefiek, Kinderopvang MIK en welzijnswerk Trajekt in 2009 hun intrek namen in het nieuwe centrum CENTRE MANJEFIEK MALBERG.

Wat kan Het Ruweel voor U betekenen      

Wijkcentrum Het Ruweel heeft in het nieuwe centrum de beschikking over diverse ruimtes van verschillende afmetingen welke in eerste instantie verhuurd worden aan verenigingen en groeperingen.

Deze verenigingen of groeperingen kunnen op vaste tijden of incidenteel gebruik maken van ruimtes voor hun verenigingsleven. Meestal draaien deze verenigingen zelfstandig zonder bemoeienis van het bestuur of beheerder. Het Ruweel heeft ook vergaderruimtes waar de verenigingen gebruik van kunnen maken.

Voor verenigingen en groeperingen die een sociale doelstelling nastreven hebben wij sociale prijzen die best betaalbaar zijn.

Ook het drank verbruik bieden wij aan tegen sociale prijzen zodat de verenigingen hiervan kunnen profiteren.

Meer informatie kunt U aanvragen via het contact formulier.